Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Сагірової Людмили Леонідівни.

Вважаючи особистість пріоритетом педагогічної діяльності, навчаю своїх вихованців не тільки читати, писати, рахувати, а головне - любити і шанувати людей, Батьківщину, поважати старших.

Найголовнішим завданням для себе вважаю навчити дітей мислити самостійно і творчо, зробити все, щоб дитячий талант розквітав з перших шкільних років. Щоб учні не тільки засвоювали певну суму знань, а й проходили школу громадянськості, щоб кращі риси людської душі були притаманні їм протягом усього життя.

Мій досвід базується на науково-методичному фундаменті, містить передові педагогічні ідеї, власні знахідки й напрацювання. Впродовж останніх років працюю над проблемою «Формування творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій». Підвищуючи свій професіоналізм, намагаюся орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних проектів, ідей, напрямків, використовувати найефективніші освітні технології, впроваджувати новітні педагогічні технології, які гарантують реалізацію творчих здібностей, зв’язного мовлення, розвивають логічне мислення учнів та пізнавальні інтереси школярів.

На кожному уроці проводжу вирішення проблем і проблемних ситуацій. Цей вид роботи формує соціально - творчу, соціально - активну особистість учня. Вважаю, що оволодіти навчальним предметом - означає навчитися розв’язувати не лише передбачені державним освітнім стандартом завдання, а й такі, що потребують певної незалежності мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме для розвитку творчого мислення учнів застосовую різні типи нестандартних завдань, вправи на розвиток уміння висловлювати здогад, припущення, збагачення навчального матеріалу завданнями з логічними навантаженням, використання цікавинок на уроках (завдання інтелектуального самовдосконалення, головоломки, задачі-жарти, ігрові вправи, тематичні загадки, ребуси, кросворди).

Навчальний процес стараюся зробити осмисленим, творчим, активізувати пізнавальну діяльність учнів. На уроці створюю умови, при яких у школярів найбільш раціонально і продуктивно розвивається мислення.

Намагаюся розвивати дитину в цілому як особистість, навчаю її працювати творчо, вести пошукову роботу, думати і висловлювати свої думки, обґрунтовувати міркування. У своїх висловлюваннях учні використовують такі вирази: «Я вважаю»..., «На мою думку...», «Я гадаю...», «На мій погляд...», «Я припускаю...», „Я не впевнений, але мені здається...", «Подумавши, я прийшов до висновку...».

Цікавий матеріал використовую на різних етапах уроку. Так, на уроці української мови при проведенні каліграфічної хвилинки, пропоную завдання «Сховане слово». Ця робота передбачає закріплення вміння учнів ділити слова на склади та складати із них нові слова. На дошці записані слова: автор, товариш, мотор, більярд. Завдання: із кожного слова візьми тільки перший склад; пропиши каліграфічно, поясни з'єднання. Запиши слово, утворене з цих складів – автомобіль.

Велику увагу приділяю написанню словникових диктантів. Однак при цьому використовую їх творчо і не зводжу роботу лише до орфографії. Це передбачає пояснення етимології слів, тлумачення їхніх значень, уведення слів у речення, добір синонімів, антонімів, визначення приналежності до частин мови, виконання звуко-буквеного аналізу найскладніших слів. Пропоную також тлумачні словниково-логічні диктанти, які передбачають продовження роботи над вивченими словами. Вони вчать учнів сприймати слово усвідомлено, розуміючи його значення, осмислено складати з ним словосполучення, вводити його в речення, текст.

До кожного уроку української мови добираю тематично близькі тексти, в яких виучувані мовні явища є типовими. Цей прийом дає можливість сконструювати систему проблемно-пошукових завдань за ступенем допомоги та рівнем творчості.

Творчі завдання викликають в учнів велику зацікавленість. А саме це має бути закладено в основу навчання молодших школярів. Тільки цікавість породжує бажання пізнати світ і самого себе.

Протягом навчального року проводжу відкриті уроки, позакласні заходи для вчителів школи , батьків. Виступаю з доповідями на засіданнях шкільного методичного об'єднання, ділюся досвідом роботи на педагогічних радах, шкільному методичному об'єднанні. У 2012-2013 році нагороджена грамотою районного відділу освіти.

Велику увагу приділяю організації самостійної і творчої роботи на уроці, постійно привчаю учнів до самоконтролю і взаємоконтролю, а тому парна і групова форми роботи стали невід'ємною частиною кожного уроку, які дають можливість донести навчальний матеріал до кожного учня, адже школярі, на думку вчителя, навчаючись самі, навчають інших. У своїй роботі формую вміння вчитися – здатність аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, визначати головне, знаходити причинно-наслідкові зв’язки. Учні на моїх уроках - активні учасники навчального процесу, а тому мають хороші знання і уміють застосовувати їх у нестандартних умовах.

У 2013 році брала участь к конкурсі «Панорама творчого пошуку педагогів початкової школи області».

 

 

 

 

 

Мої учні неодноразово брали участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», у районному конкурсі мовознавців ім. Петра Яцика, природознавчому конкурсі «Колосок», «Соняшник», мають призові місця. Троє учнів 9 класу, закінчили школу з відзнакою, п’ятеро учнів 5 класу, закінчили навчальний рік з Похвальним листом.

Головним досягненням вважаю, що ми стали соратниками, родиною, і мій авторитет не нав’язливий, а визнаний дітьми.